Aktivity pod Deštníkem, r. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014278.

V rámci projektu realizujeme tyto šablony:

2.VI/1  Školní asistent

2.VI/4  DVPP

2.VI/6  Vzájemná spolupráce

2.VI/9  Odborník ve výuce

2.VI/12 ICT 

2.VI/13 Kluby

2.VI/14 Projektový den v SVČ

2.VI/15 Projektový den mimo SVČ