Hliněná dílna III.

15 Tuto událost si zobrazilo 15 lidí.

V sobotu 29. ledna 2022 pořádáme od 9.00 hod. do 15.00 hod. další tradiční sobotní hliněnou dílnu pro všechny zájemce. Začátek i konec práce v dílně si každý účastník volí dle svého výběru. S sebou pracovní oblečení a přezůvky.

Poplatek pro děti je 30 Kč/1 hod. a pro dospělé 60 Kč/1 hod. – platí se každá započatá hodina. V ceně jsou zahrnuty náklady za materiál, pomůcky a výpal v peci.

Každý účastník má právo na 2 kg hlíny na 2 hodiny. V případě větší potřeby je stanoven poplatek za 1 kg hlíny 20 Kč.

Na akci se nerezervují místa.

Účastí na akci se každý návštěvník zavazuje dodržovat platná nařízení vlády a MZ vč. podmínek vstupu:

Příležitostné činnosti – akce, soutěže, dílny apod.

vnitřní prostor:  

– max. kapacita je 100 osob (možné omezení dle kapacity jednotlivých učeben),

– ve vnitřních prostorech se nosí ochrana úst (děti – roušky, dospělí – respirátory) – toto se netýká dětí do 6 let  (mateřská škola),    

– organizátor je povinen vést evidenci účastníků (jméno a příjmení, telefonní kontakt),  evidence se uchovává po dobu 30 dnů.

Mimořádné opatření MZ platné od 3. ledna 2022 (netýká se osob mladších 12 let):

–  osoby nad 18 let musí,  jako základní pravidlo, dokládat buď certifikát o očkování, nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19. Tyto dokumenty  se dokládají organizátorům akce.

Výjimky:

Pro níže uvedené osoby však zůstává zachována možnost pro vstup využít PCR test – ne starší 72 hodin, pokud se jedná o: 

a) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), 

b) osobu s nedokončeným očkováním proti onemocnění covid-19 – nedokončeným očkováním se myslí osoba u které:

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů,        

– v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni  prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle  SPC,  

– od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného  opatření neuplynula doba 14 dnů,

c)   osobu do dovršení 18 let věku (Ag test, PCR test – screeningové testování ve školách).

V PŘÍPADĚ, ŽE ÚČASTNÍK NEPŘEDLOŽÍ VÝŠE UVEDENÉ DOKUMENTY, NEMŮŽE SE ZÚČASTNIT PŘÍLEŽITOSTNÝCH ČINNOSTÍ DDM OSEK.

Fotografie z této akce budou veřejně prezentovány na webu DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

Chcete-li se zaregistrovat do této akce, pošlete e-mailem své údaje na adresu ddmosek@ddmosek.cz

Registrovat pomocí webmailu: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum a čas

29-01-2022 @ 09:00 pro
29-01-2022 @ 15:00
 

Místo konání

 

Typy událostí

Sdílet s přáteli