Čarodějnická tvořivá dílna – čarodějnický klobouk

19 Tuto událost si zobrazilo 19 lidí.

Dne 28. 2. 2023 jsme vyhlásili již každoroční tvořivou soutěž k akci “Pálení čarodějnic”. Tvořivá soutěž nese název “Čarodějnický klobouk”.

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, rodiny, skupiny ve věku od 1 do 100 let. Výtvor musí být prostorový. Tvořit můžete z jakýchkoli materiálů. Můžete lepit, stříhat, trhat, lepit, kreslit …

Důležité je výtvor z druhé strany podepsat, uvést svůj věk, adresu a telefon. Práce je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně u nás na recepci DDM. Uzávěrka soutěže je 26. 4. 2023.

Všechna vaše díla budou prezentována na akci Pálení čarodějnic, která se uskuteční 30. dubna 2023 na koupališti v Oseku.

Fotografie a videa z této akce budou veřejně prezentovány na webu DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

Chcete-li se zaregistrovat do této akce, pošlete e-mailem své údaje na adresu ddmosek@ddmosek.cz

Registrovat pomocí webmailu: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum a čas

28-02-2023 pro
26-04-2023
 

Místo konání

-
 

Typy událostí

 

Kategorie akce

Sdílet s přáteli