Vánoční tradice – akce zrušena z důvodu epidemiologické situace

22 Tuto událost si zobrazilo 22 lidí.

Ve dnech 11. – 12. 12. 2021 a 18. – 19. 12. 2021 (vždy od 10.00 hod. do 17.00 hod.) pořádá Kulturní centrum Osek v ITC Osek akci Vánoční tradice. I letos bude mít DDM Osek na této akci svou tradiční prodejní výstavu a vánoční dílny. Těšíme se na Vás.

Účastí na akci se každý návštěvník zavazuje dodržovat platná opatření vlády a MZ vč. podmínek vstupu.

V budově je nutné mít respirátor (dospělý) nebo roušku (dítě) ve všech prostorech. Toto neplatí pro děti do 6 let (mateřská škola). Dále je nutné doložit, že jste očkovaní, testovaní, nebo jste prodělali nemoc COVID-19 (viz pravidla – příležitostné činnosti). Toto neplatí pro děti do 12 let.

Fotografie z této akce budou veřejně prezentovány na webu DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

Chcete-li se zaregistrovat do této akce, pošlete e-mailem své údaje na adresu ddmosek@ddmosek.cz

Registrovat pomocí webmailu: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum a čas

11-12-2021 @ 10:00 pro
19-12-2021 @ 17:00

Sdílet s přáteli