Žádost o vrácení úplaty (zájmový útvar nebo klub, akce, pobyt – ke stažení)  – školní rok 2023/2024

Důležité oznámení
 
Omlouvání účastníků ZÚ a klubů (nemoc, rodinné či jiné důvody) – omluvenky, prosím, posílejte formou SMS na tel. č. 733126151 – uveďte název ZÚ a jméno dítěte. Informace předáme vedoucím ZÚ a klubů. Děkujeme.

Nabídka zájmových útvarů a klubů pro školní rok 2023/2024

Nabídka zájmových útvarů a klubů  – školní rok 2023/2024  aktualizace k 12. 2. 2024 – volná místa 

Přihláška – dítě, žák (ke stažení)  – přihlášku, prosíme, tiskněte oboustranně a po kratší hraně. Je ve formátu A5.

Přihláška – dospělý (ke stažení)   – přihlášku, prosíme, tiskněte oboustranně a po kratší hraně. Je ve formátu A5.

Přihlašování do zájmových útvarů a klubů je možné po celý školní rok (výjimkou jsou hudební ZÚ – termín přihlašování je do 13. 10. 2023). 

Provozní doba DDM od 18. 9. 2023 do 14. 6. 2024

– přihlašování do zájmových útvarů a klubů; akce a pobyty; informace k činnostem:

Kancelář: pondělí až čtvrtek, vždy od 10.00 hod. do 12. 30 hod. a  od 13.00 hod. do 14.00 hod.; pátek – zavřeno

Recepce: pondělí až čtvrtek, vždy od 14.00 hod. do 18.00 hod.; pátek – zavřeno

Děkujeme našim sponzorům: