Vážení účastníci našich aktivit, rodiče a ostatní zájemci,

od 10. 5. a 17. 5. 2021 jsme opět otevřeli pravidelné činnosti (kroužky) našeho DDM. Kroužky probíhají venku (hřiště, městský sportovní areál apod.) – kapacita 30 účastníků a uvnitř (budova DDM) – kapacita 3 účastníci. Z důvodu maximální kapacity v budově DDM jsme některé kroužky museli rozdělit na skupiny (viz “Přehled kroužků …” pod tímto sdělením). 

Z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste se na všechny kroužky, které budou probíhat v budově a jsou rozděleny do skupin z důvodu maximální kapacity, rezervovali. Rezervovat se můžete formou SMS na tel. č. 733 126 151 (uvést jméno účastníka, název kroužku, den a čas konání) nebo na ddmosek@ddmosek.cz (uvést jméno účastníka, název kroužku, den a čas konání).

Pokud se nebudete rezervovat z důvodu rozdělení do skupin, tak je nutné potvrdit účast, že budete na kroužek chodit (příprava a plánování aktivit kroužku). Potvrdit účast můžete formou SMS na tel. č. 733 126 151 (uvést jméno účastníka, název kroužku) nebo na ddmosek@ddmosek.cz (uvést jméno účastníka, název kroužku).

Všechny pravidelné činnosti (kroužky) jsou zpoplatněny tzv. jednorázovou úplatou za každou schůzku (viz “Přehled koužků …” pod tímto sdělením). Od 17. května do 30. června 2021 bude všem účastníkům  vrácena zaplacená úplata (roční nebo pololetní) ve výši 100 % převodem na účet (výjimka – fotbalové kroužky). Není potřeba vyplňovat žádost o vrácení. V případě, že jste úplatu platili hotově na recepci DDM, budete SMS zprávou vyzváni o zaslání čísla vašeho účtu. 

Některé kroužky nebylo možné otevřít z důvodu organizačních, kapacitních i praktických (viz dokument “Neotevřené kroužky …” pod tímto sdělením). Tyto kroužky opět otevřeme v novém školním roce.


Stanovená pravidla (MŠMT, MZ)

Pravidelné aktivity ve vnitřním prostoru (budova DDM) – max. kapacita na 1 ZÚ jsou 3 účastníci:

– není potřeba dokládat potvrzení o absolvování PCR testu nebo antigenního testu z odborné laboratoře či čestné prohlášení o absolvování antigenního testu tzv. „sebetestováním“ atd.

– ve společných prostorách i po celou dobu konání zájmového útvaru je nutné mít roušku nebo respirátor (mimo kroužky – oddělení Hudba).

Pravidelné činnosti ve vnějším prostoru (hřiště u DDM, Městský sportovní areál Osek atd.) – max. kapacita na 1 ZÚ je 30 účastníků:

– před konáním kroužku je  nutné vyplnit čestné prohlášení o absolvování  PCR  testu   (platnost 7 dní), antigenního testu  (platnost 3 dny) v  odborné laboratoři, antigenního testu v zaměstnání (platnost 3 dny). K tomuto čestnému prohlášení  je nutné  předložit k nahlédnutí i  originály z těchto  testů   či   potvrzení od zaměstnavatele s  negativním  výsledkem  testu. Čestné    prohlášení se   vyplňuje   i   v   případě, že   žák absolvuje   antigenní test  tzv. „sebetestováním“ ve  škole  s   negativním   výsledkem (platnost  3  dny,   nevyžaduje   se potvrzení).  Dále je možné doložit k nahlédnutí potvrzení o provedeném očkování (platnost 14  dnů  od  druhého očkování) nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 – laboratorně prokázáno (ochranná doba 90 dní). Čestné prohlášení je zveřejněno pod tímto sdělením.

– děti do 6 let nemusí nic dokládat.

– další možností je přinést si vlastní antigenní test a provést ho před zahájením kroužku. Platnost tohoto testu je jednorázová – pouze po dobu konání kroužku. Pokud využijete tuto možnost, doporučujeme přijít min. 20 min. před konáním kroužku.

– po celou dobu konání nemají účastníci respirátor.

“Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní DDM Osek účast na vzdělávání.”

Těšíme se na Vás. Pracovníci DDM Osek

Čestné prohlášení

Přehled kroužků, otevřených od 10. a 17. 5. 2021

Neotevřené kroužky ve školním roce 2020/2021