Vážení účastníci našich aktivit, rodiče a ostatní zájemci,

od pondělí 17. 5. 2021 otevíráme další pravidelné činnosti našeho DDM. Zpravidla se jedná o činnosti, které budou probíhat v budově DDM. Maximální kapacita je stanovena na 3 účastníky. Z tohoto důvodu došlo u některých zájmových útvarů k rozdělení do více dnů nebo časů.

Proto je důležité, abyste se na všechny zájmové útvary (dále jen ZÚ), které budou probíhat v budově a jsou rozděleny do skupin z důvodu maximální kapacity, rezervovali. Rezervovat se můžete formou SMS na tel. č. 733 126 151 (uvést jméno účastníka, název ZÚ, den a čas konání ZÚ) nebo na ddmosek@ddmosek.cz (uvést jméno účastníka, název ZÚ, den a čas konání ZÚ).

Pokud se nebudete rezervovat z důvodu rozdělení do skupin, tak je nutné potvrdit účast, že budete na zájmový útvar chodit (příprava a plánování aktivit ZÚ). Potvrdit účast můžete formou SMS na tel. č. 733 126 151 (uvést jméno účastníka, název ZÚ) nebo na ddmosek@ddmosek.cz (uvést jméno účastníka, název ZÚ).

Všechny pravidelné činnosti jsou zpoplatněny tzv. jednorázovou úplatou za každou schůzku (viz Přehled ZÚ – otevření od 17. 5. 2021 – dokument pod tímto sdělením). Od 17. května do 30. června 2021 bude všem účastníkům  vrácena zaplacená úplata (roční nebo pololetní) ve výši 100 % převodem na účet (výjimka – fotbalové ZÚ). Není potřeba vyplňovat žádost o vrácení. V případě, že jste úplatu platili hotově na recepci DDM, budete SMS zprávou vyzváni o zaslání čísla vašeho účtu. 

 

Stanovená pravidla (MŠMT, MZ)

Pravidelné aktivity ve vnitřním prostoru (budova DDM) – max. kapacita na 1 ZÚ jsou 3 účastníci:

– není potřeba dokládat potvrzení o absolvování PCR testu nebo antigenního testu z odborné laboratoře či čestné prohlášení o absolvování antigenního testu tzv. „sebetestováním“ atd.

– ve společných prostorách i po celou dobu konání zájmového útvaru je nutné mít roušku nebo respirátor (mimo ZÚ – oddělní Hudba).

 Pravidelné činnosti ve vnějším prostoru (hřiště u DDM, Městský sportovní areál Osek atd.) – max. kapacita na 1 ZÚ je 30 účastníků:

– před konáním zájmového útvaru je  nutné vyplnit čestné prohlášení o absolvování  PCR  testu   (platnost 7 dní), antigenního testu  (platnost 3 dny) v  odborné laboratoři, antigenního testu v zaměstnání (platnost 3 dny). K tomuto čestnému prohlášení  je nutné  předložit k nahlédnutí i  originály z těchto  testů   či   potvrzení od zaměstnavatele s  negativním  výsledkem  testu. Čestné    prohlášení se   vyplňuje   i   v   případě, že   žák absolvuje   antigenní test  tzv. „sebetestováním“ ve  škole  s   negativním   výsledkem (platnost  3  dny,   nevyžaduje   se potvrzení).  Dále je možné doložit k nahlédnutí potvrzení o provedeném očkování (platnost 14  dnů  od  druhého očkování) nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 – laboratorně prokázáno (ochranná doba 90 dní). Čestné prohlášení je zveřejněno pod tímto sdělením.

– děti do 6 let nemusí nic dokládat.

– další možností je přinést si vlastní antigenní test a provést ho před zahájením ZÚ. Platnost tohoto testu je jednorázová – pouze po dobu konání ZÚ. Pokud využijete tuto možnost, doporučujeme přijít min. 20 min. před konáním ZÚ.

– po celou dobu konání nemají účastníci respirátor.

“Učastníkovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní DDM Osek účast na vzdělávání.”

 

Těšíme se na Vás. Pracovníci DDM Osek

 

Čestné prohlášení

Přehled ZÚ – otevření od 17. 5. 2021

Neotevřené ZÚ ve školním roce 2020/2021

 

Vážení účastníci našich aktivit, rodiče a ostatní zájemci,

od pondělí 10. května 2021 jsou již otevřeny některé pravidelné činnosti našeho DDM. Zpravidla se jedná o aktivity, které probíhají ve vnějším prostoru (hřiště DDM, Městský sportovní areál apod.)

Všechny pravidelné činnosti jsou zpoplatněny tzv. jednorázovou úplatou za každou schůzku (viz Přehled ZÚ – otevření od 10. 5. 2021 – dokument pod tímto sdělením). Od 17. května do 30. června 2021 bude všem účastníkům  vrácena zaplacená úplata (roční nebo pololetní) ve výši 100 % převodem na účet (výjimka – fotbalové ZÚ). Není potřeba vyplňovat žádost o vrácení. V případě, že jste úplatu platili hotově na recepci DDM, budete SMS zprávou vyzváni o zaslání čísla vašeho účtu.

Z důvodu přípravy a plánování aktivit je nutné na každý zájmový útvar potvrdit účast. To můžete udělat formou SMS na tel. č. 733 126 151 (uvést jméno účastníka, název ZÚ) nebo na ddmosek@ddmosek.cz (uvést jméno účastníka, název ZÚ).

Stanovená pravidla (MŠMT, MZ)

Pravidelné aktivity ve vnitřním prostoru (budova DDM) – max. kapacita na 1 ZÚ jsou 3 účastníci:

není potřeba dokládat potvrzení o absolvování PCR testu nebo antigenního testu z odborné laboratoře či čestné prohlášení o absolvování antigenního testu tzv. „sebetestováním“ atd.

– ve společných prostorech i po celou dobu konání zájmového útvaru je nutné mít roušku nebo respirátor (mimo ZÚ – oddělení Hudba).

 

Pravidelné činnosti ve vnějším prostoru (hřiště u DDM, Městský sportovní areál Osek atd.) – max. kapacita na 1 ZÚ je 30 účastníků:

– před konáním zájmového útvaru je  nutné vyplnit čestné prohlášení o absolvování  PCR  testu   (platnost 7 dní),  antigenního  testu  (platnost 3 dny) v  odborné laboratoři, antigenního testu v zaměstnání (platnost 3 dny). K tomuto čestnému prohlášení  je nutné  předložit k nahlédnutí i  originály z těchto  testů   či   potvrzení od  zaměstnavatele s  negativním  výsledkem  testu. Čestné prohlášení  se vyplňuje   i   v   případě,  že   žák   absolvuje   antigenní   test  tzv.   „sebetestováním“ ve  škole  s   negativním   výsledkem (platnost  3  dny,   nevyžaduje   se potvrzení).  Dále je možné doložit  k nahlédnutí potvrzení o provedeném očkování (platnost 14  dnů  od  druhého očkování) nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 – laboratorně prokázáno (ochranná doba 90 dní). Čestné prohlášení je zveřejněno pod tímto sdělením.

– děti do 6 let nemusí nic dokládat.

– další možností je přinést si vlastní antigenní test a provést ho před zahájením ZÚ. Platnost tohoto testu je jednorázová – pouze po dobu konání ZÚ. Pokud využijete tuto možnost, doporučujeme přijít min. 20 min. před konáním ZÚ.

– po celou dobu konání nemají účastníci respirátor.

 

Účastníkovi,  který nesplní tyto podmínky,  neumožní DDM Osek účast na vzdělávání. 

Těšíme se na Vás. Pracovníci DDM Osek