Akce

Kroužky

Pobyty

Důležité oznámení V. – otevření DDM

 

Od 7. prosince 2020 otevírá Dům dětí a mládeže v Oseku všechny své pravidelné aktivity.

Všem účastníkům našich pravidelných aktivit, kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku, bude do konce týdne poslána SMS zpráva.

Pravidla pro účastníky, zákonné zástupce a zaměstnance DDM jsou zveřejněna pod tímto oznámením.

Od 7. prosince 2020 bude také možné požádat o vrácení poměrné části úplaty (formulář pod oznámením) za měsíc říjen a listopad 2020 v případě, že byla uhrazena roční úplata ZÚ. O vrácení poměrné části úplaty lze požádat do 31. 1. 2021. Pokud bylo zaplaceno I. pololetí, budou finanční prostředky za tyto dva měsíce automaticky převedeny na II. pololetí letošního školního roku.

 

V Oseku, dne 2. 12. 2020                                    Lenka Říhová, ředitelka DDM Osek

Žádost o vrácení poměrné části úplaty za ZÚ       

Pravidla pro účastníky, zákonné zástupce a pracovníky DDM od 7. 12. 2020