Uzavření DDM

Od 25. 1. 2021 se prodlužuje, z rozhodnutí VLÁDY ČR, uzavření DDM, a to až do odvolání.

O změně budete informováni.

Vratky ročních i pololetních úplat za období, kdy tyto ZÚ neprobíhaly z důvodu nařízení vlády, se budou vyplácet na základě žádostí během měsíce června 2021. Je to z toho důvodu, že není dopředu známa doba, po kterou bude muset být naše organizace uzavřena, tudíž není ani v tuto chvíli známa výše vratky. Formulář žádosti bude zveřejněn po otevření organizace. Děkujeme za pochopení.

V Oseku, dne 25. 1. 2021                                   Lenka Říhová, ředitelka DDM Osek