Pravidelné činnosti – zájmové útvary a kluby

Zájmové útvary a kluby ukončují svou činnost k 10. prosinci 2021. V novém roce zahajují opět svou činnost od 3. ledna 2022. 

Ve společných prostorech (chodby, WC) se nosí ochrana úst (děti – roušky, dospělí – respirátory).  V době konání zájmového útvaru nebo klubu (učebny) není potřeba mít ochranu úst (roušky, respirátory). 

 

Mimořádné opatření MZ platné od 22. listopadu 2021 (netýká se osob mladších 12 let):

Ø  osoby nad 18 let musí,  jako základní pravidlo, dokládat buď certifikát o očkování, nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19. Tyto dokumenty se dokládají vedoucím zájmových útvarů nebo klubů.

 

Výjimky:

            Pro níže uvedené osoby však zůstává zachována možnost pro vstup využít PCR test – ne starší 72 hodin, pokud se jedná o: 

a) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), 

b)    osobu s nedokončeným očkováním proti onemocnění covid-19 – nedokončeným očkováním se myslí osoba u které:

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této

  skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů,        

– v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni

  prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle

  SPC,  

– od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného

  opatření neuplynula doba 14 dnů,

c)   osobu do dovršení 18 let věku (Ag test, PCR test – screeningové testování ve školách).

 

v případě, že ÚČASTNÍK nepředloží výše uvedené dokumenty, nemůŽE se Zúčastnit PRAVIDELNých činností DDM Osek.

 

Provozní doba recepce:

pondělí až čtvrtek, vždy od 14.00 hod. do 18.00 hod.

 

Nabídka zájmových útvarů a klubů pro školní rok 2021/2022 – aktualizace k 8. 11. 2021

Přihláška do zájmového útvaru a klubu – děti, žáci

Přihláška do zájmového útvaru a klubu – dospělí 

Příležitostné činnosti – akce, soutěže, dílny apod.


vnitřní prostor:  

– max. kapacita je 1.000 osob,

– ve vnitřních prostorech se nosí ochrana úst (děti – roušky, dospělí – respirátory) – toto se netýká dětí do 6 let 

   (mateřská škola),    

– organizátor je povinen vést evidenci účastníků (jméno a příjmení, telefonní kontakt),  evidence se uchovává 

   po dobu 30 dnů.

 

Mimořádné opatření MZ platné od 22. listopadu 2021 (netýká se osob mladších 12 let):


Ø  osoby nad 18 let musí,  jako základní pravidlo, dokládat buď certifikát o očkování, nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19. Tyto dokumenty 

    se dokládají organizátorům akce.


Výjimky:

            Pro níže uvedené osoby však zůstává zachována možnost pro vstup využít PCR test – ne starší 72 hodin, pokud se jedná o: 

a) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), 

b)    osobu s nedokončeným očkováním proti onemocnění covid-19 – nedokončeným očkováním se myslí osoba u které:

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této

  skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů,        

– v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni

  prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle

  SPC,  

– od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného

  opatření neuplynula doba 14 dnů,

c)   osobu do dovršení 18 let věku (Ag test, PCR test – screeningové testování ve školách).

     v případě, že ÚČASTNÍK nepředloží výše uvedené dokumenty, nemůŽE se Zúčastnit PŘÍLEŽITOSTNÝCH činností DDM Osek.venkovní prostor:  

– max. kapacita je 2.000 osob,

– organizátor je povinen vést evidenci účastníků (jméno a příjmení, telefonní kontakt),  evidence se uchovává 

   po dobu 30 dnů.


Mimořádné opatření MZ platné od 22. listopadu 2021 (netýká se osob mladších 12 let):


Ø  osoby nad 18 let musí, jako základní pravidlo, dokládat buď certifikát o očkování, nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19. Tyto dokumenty 

    se dokládají organizátorům akce.


Výjimky:

            Pro níže uvedené osoby však zůstává zachována možnost pro vstup využít PCR test – ne starší 72 hodin, pokud se jedná o: 

a) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), 

b)    osobu s nedokončeným očkováním proti onemocnění covid-19 – nedokončeným očkováním se myslí osoba u které:

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této

  skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů,        

– v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni

  prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle

  SPC,  

– od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného

  opatření neuplynula doba 14 dnů,

c)   osobu do dovršení 18 let věku (Ag test, PCR test – screeningové testování ve školách).

     V PŘÍPADĚ, ŽE ÚČASTNÍK NEPŘEDLOŽÍ VÝŠE UVEDENÉ DOKUMENTY, NEMŮŽE SE ZÚČASTNIT PŘÍLEŽITOSTNÝCH ČINNOSTÍ DDM OSEK.