Akce

Kroužky

Pobyty

Z důvodu nařízení č. 3/2020 KHS Ústeckého kraje bude od 5. října do 18. října 2020 uzavřen Dům dětí a mládeže v Oseku. Toto nařízení se týká všech aktivit (zájmové útvary, akce, pobyty). Na konci minulého týdne bylo toto uzavření prodlouženo do 1. 11. 2020 (vč. podzimních prázdnin).

Vzhledem k tomu, že uzavření DDM je delší než 14 dnů, není v našich silách nahradit schůzky zájmových útvarů (dále jen ZÚ). Pokud jste uhradili roční úplatu za ZÚ, bude Vám vrácena poměrná část (dle délky uzavření DDM) na základě žádosti o vrácení úplaty za ZÚ (po otevření bude tato žádost k dispozici na recepci DDM a na našich webových stránkách).

Pokud jste uhradili pololetní úplatu, bude Vám tato úplata za ZÚ ponížena o poměrnou část (dle délky uzavření DDM) pro II. pololetí školního roku 2020/2021.

Plánované akce, které se neuskutečnily, proběhnou v náhradních termínech. Pokud Vám tyto termíny nebudou vyhovovat, bude Vám vrácena úplata v plné výši za danou akci.

O zásadních změnách Vás budeme informovat formou SMS, na našich webových stránkách i FB.

V Oseku, dne 14. 10. 2020       Lenka Říhová, ředitelka DDM Osek

Nařízení 3/2020 – KHS Ústecký kraj