VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

LENKA ŘÍHOVÁ

ředitelka DDM

email: rihova@ddmosek.cz

MT: 733 126 152

ZÚ:

Bc. JAN HRABÁČ

zástupce ředitelky DDM – statutární zástupce

email: hrabac@ddmosek.cz

ZÚ:

HANA POULOVÁ, DiS.

zástupkyně ředitelky DDM pro ekonomickou oblast

email: poulova@ddmosek.cz

MT: 734 732 949

internÍ PRACOVNÍCI

JANA HURYCHOVÁ, DiS.

pedagog volného času

email: hurychova@ddmosek.cz

ZÚ:

VĚRA LESAYOVÁ

pedagog volného času

email: lesayova@ddmosek.cz

ZÚ:

PETR SLUNEČKO

pedagog volného času

email: slunecko@ddmosek.cz

ZÚ:

MGR. VENDULA VÁŇOVÁ

pedagog volného času/mateřská a rodičovská dovolená

email: vanova@ddmosek.cz

ZÚ:

DANIELA WEIDISCH

recepční/uklízečka

MARTINA KOŠŤÁLOVÁ

recepční/uklízečka

ALENA HORÁKOVÁ

uklízečka