Hliněná dílna I.

131 Tuto událost si zobrazilo 131 lidí.

V sobotu 1. října 2022 pořádáme od 9.00 hod. do 15.00 hod. tradiční sobotní hliněnou dílnu pro všechny zájemce. Začátek i konec práce v dílně si každý účastník volí dle svého výběru. S sebou pracovní oblečení a přezůvky.

Poplatek pro děti je 30 Kč/1 hod. a pro dospělé 60 Kč/1 hod. – platí se každá započatá hodina. V ceně jsou zahrnuty náklady za materiál, pomůcky a výpal v peci.

Každý účastník má nárok na 2 kg hlíny na 2 hodiny. V případě větší potřeby je stanoven poplatek za 1 kg hlíny 20 Kč.

Na akci se nerezervují místa.

Fotografie z této akce budou veřejně prezentovány na webu DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

Chcete-li se zaregistrovat do této akce, pošlete e-mailem své údaje na adresu ddmosek@ddmosek.cz

Registrovat pomocí webmailu: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum a čas

01-10-2022 @ 09:00 pro
01-10-2022 @ 15:00
 

Místo konání

 

Typy událostí

 

Kategorie akce

Sdílet s přáteli